Srpski   |   English   |   Russian      
KABLOVI RASVETA REFERENCE O NAMA USLUGE DOWNLOAD KONTAKT
Negorivi kablovi Gumeni kablovi Komandni kablovi Telefonski HF kablovi Kablovi za zavarivanje
 
   EpN 50-Y
   H07BQ
   DEpN/U-Y
 
 
 
 
EpN 50-Y

Tehnička dokumentacija Uverenje o kavlitetu

Primena EpN 50-Y je kod pokretnih potrošača, gde se javljaju, srednja mehanička naprezanja, u suvim prostorijama gde ne postoji opasnost od eksplozije i u rudnicima bez metana. Kod primene, kratkotrajno vlačno naprezanje ne sme preći 10 N/mm2 ukupnog preseka provodnika. Radijus savijanja ne sme biti manji :
1. normalna upotreba 4xD
2. natezanje preko točkova 10xD
3.motanje na kaleme 10xD (D = spoljašnji prečnik kabla)

Opis konstrukcije :
1.Provodnik : žica ili okruglo uže od bakra
2. Separator : poliesterska folija
3. Izolacija : gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog elastomera (EPDM)
4. Unutrašnji plašt : gumena mešavina na bazi prirodnog i stiren-butadienskog elastomera (NR+SBR) samo kod višežilnih kablova sa presekom provodnika 16 mm2 i više
5.Separator : gumirana traka
6. Spoljašni plašt : gumena mešavina na bazi polihloroprenskog elastomera (PCP)

Norma : JUS N.C5:350; VDE 0250 / Teil 812
Ispitni napon : 2,5 kV
Nazivni napon : 450/750 V

 
creative web ©Sadržaj sajta tjmaxim.com je naše vlasništvo i zabranjeno je njegovo
preuzimanje bez naše dozvole zarad komercijalne upotrebe ili
u druge svrhe, osim za lične potrebe posetilaca sajta.