Srpski   |   English   |   Russian      
KABLOVI RASVETA REFERENCE O NAMA USLUGE DOWNLOAD KONTAKT
Negorivi kablovi Gumeni kablovi Komandni kablovi Telefonski HF kablovi Kablovi za zavarivanje
 
   J-H(St)H
   JE-H(St)H Fe180/E90
 
 
 
 
J-H(St)H

Tehnička dokumentacija Uverenje o kavlitetu

Instalacioni kabl za telekomunikacijske i uređaje za prijem i obradu podataka J-H(St)H, može biti trajno položen u suvim i vlažnim prostorima, iznad ili ispod gipsa, postojan je (kao i čvrsto) na otvorenom prostoru, ali nije dozvoljeno polaganje u zemlju. Ne sme se koristiti za prenos energije. Dozvoljena temperatura upotrebe ovog kabla je :
- pri polaganju : od -5°C do 50°C
- pre i posle polaganja : od -30°C do 70°C
Ispitivanje zapaljivosti : IEC 60332-1 i IEC 60332-3 kat A

Opis konstrukcije :
1. Provodnik : meko žareni bakar 0,6 i 0,8mm
2. Izolacija : poliolefin
3. Elementi použavanja : parice
4. Jezgro kabla : koncetrično upletene parice
5. Pojasna izolacija : najmanje jedan sloj sintetičke trake
6. Električna zaštita : metalizirana poliester traka i kontaktni provodnik
7. Plašt : poliolefin sive boje
8. Norma : VDE0815

 
creative web ©Sadržaj sajta tjmaxim.com je naše vlasništvo i zabranjeno je njegovo
preuzimanje bez naše dozvole zarad komercijalne upotrebe ili
u druge svrhe, osim za lične potrebe posetilaca sajta.